Verksamhet för kvalitetskontroll av inkommande råvaror expanderade och flyttade till nya lokaler under pågående produktion. Incepta kartlade och förbättrade arbetsprocesser samt projektledde expanderingen av produktionskapaciteten och slutligen ansvarade även för installation och driftsättning.