Under byggnationen av ny behandlingsbyggnad har Incepta i rollen som utrustningsprojektledare ansvarat för samverkan och kravställning gentemot byggentreprenören gällande en ny sterilcentral om drygt 3000 kvm.