PROJEKTLEDARE INOM LIFE SCIENCE

Skapar ordning

i en rör(l)ig värld

Kontakta oss

Vi kan projektledning

Incepta är ett konsultbolag som kan investeringsprojekt, förändringsledning och kvalitetssäkring i hårt kravställda miljöer inom privat och offentlig sektor. Med en pådrivande personlighet tar vi initiativ till en miljö där man möts, diskuterar och samarbetar.

Våra projektledare har genomgående kvalitetstänk och en hög operativ och affärsmässig förståelse. Genom erfarenhet och bredd från olika kunder tillför vi kompetens och nya perspektiv med målet att ge mervärde till kundens organisation.

Vi är stolta över våra återkommande kunder vilket gör att vi känner oss säkra att vi levererar rätt kompetens men också ett mervärde som består hos kunden. Nedan är exempel på projekt Incepta nyligen har genomfört. 

Vi kopplar mål,

genomförande och resultat

Tillsammans får vi det gjort

Vi brinner för individer och team med goda idéer men som behöver hjälp att realisera sina planer. I korthet så skapar vi ordning i den processen genom att hjälpa våra kunder att identifiera tydliga mål, planera genomförandet och säkerställer att arbetet blir gjort med kvalitet.

Vår organisation är flexibel och i samtal med kund formulerar vi projektgruppen för att säkra framdrift och kvalitet. Skulle särskild spetskompetens behövas, har vi genom ett välutvecklat professionellt nätverk möjlighet att ordna detta.

Högt uppsatta mål börjar med en grundlig förberedelse tillsammans med ett genuint driv att vilja genomföra det. Vi ser paralleller och lärdomar även med aktiviteter utanför arbetslivet och finner därför stort intresse i att anta kul och tuffa utmaningar i alla dess former tillsammans med våra medarbetare och kunder!

Hör gärna av er om ni intresserade av en vidare kontakt.

Tuffa utmaningar

skapar starka team

Aktuellt