Vi skapar ordning i en föränderlig värld

VÅRT ERBJUDANDE

Vi brinner för individer och team med goda idéer men som behöver hjälp att realisera sina planer. I korthet så skapar vi ordning i den processen genom att hjälpa våra kunder att identifiera tydliga effektmål, planera genomförandet, säkerställer att arbetet blir gjort med kvalitet och att vi tillsammans når upp till styrande mål.

Vi har en flexibel organisation och i samtal med kund formulerar vi projektgruppen för att säkra framdrift och kvalitet. Skulle särskild spetskompetens behövas, har vi genom ett välutvecklat professionellt nätverk möjlighet att ordna detta.

Vi är stolta över våra återkommande kunder vilket gör att vi känner oss säkra att vi levererar rätt kompetens men också ett mervärde som består hos kunden. Nedan är exempel på projekt Incepta nyligen har genomfört.

Vi kopplar mål, genomförande och resultat

OM OSS

Incepta är ett konsultbolag som kan investeringsprojekt, förändringsledning och kvalitetssäkring i hårt kravställda miljöer inom privat och offentlig sektor. Med en pådrivande personlighet tar vi initiativ till en miljö där man möts, diskuterar och samarbetar.

Våra konsulter har genomgående kvalitetstänk och en hög operativ och affärsmässig förståelse. Genom erfarenhet och bredd från olika kunder tillför vi kompetens och nya perspektiv med målet att ge mervärde till kundens organisation.

Vi är tävlingsinriktade och anser att högt uppsatta mål börjar med en grundlig förberedelse tillsammans med ett genuint driv att vilja genomföra det. Vi ser tydliga paralleller även med aktiviteter utanför arbetslivet och finner därför stort intresse i att anta kul och tuffa utmaningar i alla dess former vilket vi gärna delar med oss till partners och kunder.

Välkommen att höra av dig till oss.

SÄLJANSVARIG
Mikael Åfors, VD
Email: mikael.afors@incepta.se
Telefon: 08 653 70 00

Vi säkerställer att du når dina mål

AKTUELLT