Incepta har under hösten projektlett en förstudie med ett tiotal inblandade intressenter för kommande produktionsökning i en av våra kunders logistikverksamhet. Vi väntar med spänning på nästa steg i denna process! 

I över ett år har Inceptas konsulter varit med och lett framtagandet av den nya Sterilcentralen på Södersjukhuset. Vi är nu mycket stolta att lämna över en fullt operativ verksamhet som redan hanterar Södersjukhusets totala behov av sterilt gods.

Projektet omfattande bland annat införandet av en ny teknisk nivå med mer avancerad maskinpark och automatisering, mer effektiva arbetsprocesser och en höjd kapacitet för att försörja en större del av SÖS som i sin tur höjer kapaciteten. 

Utsedda projektledare har jobbat i nära samarbete med verksamheten, NCC, Locum, MTA, SF IT, SÖS IT och leverantörerna för att installation, driftsättning, validering och överlämning ska svara upp mot alla parters förväntningar och uppdrag.Projektet har i stort varit en framgång och nya Sterilen är i full drift utan större avbrott som äventyrar produktionen och efterfrågan på Södersjukhuset. 


Som ett led i Inceptas tillväxtstrategi flyttar vi till större kontor på Kungsgatan 37 i syfte dels att göra det enklare för våra kunder att komma till oss men även för våra medarbetare att ha ett bra ställe att utgå ifrån.

Vi räknar med att det ska märkas ut mot både våra konsulter och kunder, säger Mikael Åfors, VD på Incepta. Här får vi moderna arbetsplatser som är byggda med fokus på att det ska vara lätt att mötas, samarbeta och må bra. Hela vårt nya kontor är anpassat efter vår verksamhet och våra medarbetare.

Kontoret är byggt med fokus på flexibilitet, så att det går enkelt för våra konsulter att komma in och arbeta även för dem som arbetar mycket i projekt hos kund.