Igår deltog Incepta på konferensen ISPE Nordic (International Society for Pharmaceutical Engineering). En intensiv dag med intressanta föredrag med blicken mot framtidens pharmaindustri Pharma 4.0. ISPE med medlemmar utvecklar vägen för att introducera Industry 4.0, med tillämpningar inom läkemedelsindustrin. 

Pharma 4.0 är en ny industriell revolution, men praktiskt kommer dess implementering att likna en utveckling där digitalisering och automatisering möter en mycket komplex produktportfölj med långa llivscykler vilket är verkligheten inom läkemedelsindustrin. 

Ex. Astra Zeneca var närvarande och pratade om sin vision om framtidens läkemedelsproduktion och hur man kan möjliggöra förbättringar med stöd av AI.

Kvällsseminarie i Apotekarsocietetens anrika lokaler i Stockholm. Tor Gråberg, fd. chefsinspektör på Läkemedelsverket stod för kvällens föreläsning "Nya möjligheter till förenkling av klassificering av GMP avvikelser".

Tor berättade om Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), ett samarbete mellan över 50 tillsynsmyndigheter med syfte att harmonisera inspektionsförfaranden över världen.

Nätverket arbetar mot att utveckla gemensamma standarder för god tillverkning av läkemedel (GMP) och kvalitetssystem för inspektioner inom läkemedelsområdet.

Målet är att underlätta samarbeten och öka ömsesidigt förtroende mellan myndigheter samt att ge läkemedelsinspektörer utbildningsmöjligheter.

Incepta har under hösten projektlett en förstudie med ett tiotal inblandade intressenter för kommande produktionsökning i en av våra kunders logistikverksamhet. Vi väntar med spänning på nästa steg i denna process! 

I över ett år har Inceptas konsulter varit med och lett framtagandet av den nya Sterilcentralen på Södersjukhuset. Vi är nu mycket stolta att lämna över en fullt operativ verksamhet som redan hanterar Södersjukhusets totala behov av sterilt gods.

Projektet omfattande bland annat införandet av en ny teknisk nivå med mer avancerad maskinpark och automatisering, mer effektiva arbetsprocesser och en höjd kapacitet för att försörja en större del av SÖS som i sin tur höjer kapaciteten. 

Utsedda projektledare har jobbat i nära samarbete med verksamheten, NCC, Locum, MTA, SF IT, SÖS IT och leverantörerna för att installation, driftsättning, validering och överlämning ska svara upp mot alla parters förväntningar och uppdrag.Projektet har i stort varit en framgång och nya Sterilen är i full drift utan större avbrott som äventyrar produktionen och efterfrågan på Södersjukhuset. 


Som ett led i Inceptas tillväxtstrategi flyttar vi till större kontor på Kungsgatan 37 i syfte dels att göra det enklare för våra kunder att komma till oss men även för våra medarbetare att ha ett bra ställe att utgå ifrån. 

Vi räknar med att det ska märkas ut mot både våra konsulter och kunder, säger Mikael Åfors, VD på Incepta. Här får vi moderna arbetsplatser som är byggda med fokus på att det ska vara lätt att mötas, samarbeta och må bra. Hela vårt nya kontor är anpassat efter vår verksamhet och våra medarbetare.

Kontoret är byggt med fokus på flexibilitet, så att det går enkelt för våra konsulter att komma in och arbeta även för dem som arbetar mycket i projekt hos kund.