ISPE Nordic 2019 - Ett samtal om Pharma 4.0

Igår deltog Incepta på konferensen ISPE Nordic (International Society for Pharmaceutical Engineering). En intensiv dag med intressanta föredrag med blicken mot framtidens pharmaindustri Pharma 4.0. ISPE med medlemmar utvecklar vägen för att introducera Industry 4.0, med tillämpningar inom läkemedelsindustrin. 

Pharma 4.0 är en ny industriell revolution, men praktiskt kommer dess implementering att likna en utveckling där digitalisering och automatisering möter en mycket komplex produktportfölj med långa llivscykler vilket är verkligheten inom läkemedelsindustrin. 

Ex. Astra Zeneca var närvarande och pratade om sin vision om framtidens läkemedelsproduktion och hur man kan möjliggöra förbättringar med stöd av AI.