Seminarie hos Apotekarsocieteten

Kvällsseminarie i Apotekarsocietetens anrika lokaler i Stockholm. Tor Gråberg, fd. chefsinspektör på Läkemedelsverket stod för kvällens föreläsning "Nya möjligheter till förenkling av klassificering av GMP avvikelser".

Tor berättade om Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), ett samarbete mellan över 50 tillsynsmyndigheter med syfte att harmonisera inspektionsförfaranden över världen.

Nätverket arbetar mot att utveckla gemensamma standarder för god tillverkning av läkemedel (GMP) och kvalitetssystem för inspektioner inom läkemedelsområdet.

Målet är att underlätta samarbeten och öka ömsesidigt förtroende mellan myndigheter samt att ge läkemedelsinspektörer utbildningsmöjligheter.