Interimchef logistikcenter Märsta

Roll: Interimschef / Förändringsledare

Konsult: Mikael Åfors

Omfattning: 100% (full tid) under perioden April 2018 - Juli 2019 (2200 timmar)

Uppdragsbeskrivning: Förändringsledning och drift av logistikcenter.  Mottagning inkommande råvaror, kvalitetskontroll och uppvägning samt utgående transport till läkemedelsproduktion. Hantering av rumstempererat, kylt och fryst gods. Budget-, resultat- och personalansvar inklusive arbetsmiljöansvar. 

Utfall: Förändringsledning, tagit verksamheten från 25 till 41 medarbetare inklusive adderat ett nattskift. Rekrytering, förhandlingar med fackförbund och anpassning av övrig verksamhet. Utökat verksamhetens öppettider från 9 till 20 timmar/dygn. Arbetat med processkartläggningar, digitalisering och visualisering av arbetsflöden. Tre skiftledare och en samordnare som rapporterat till rollen. 


För att läsa om fler uppdrag se våra referenser.