Interimschef logistikcenter läkemedel

Roll: Förändringsledare / Interimschef

Uppdragsbeskrivning: Förändringsledning och drift av logistikcenter. Mottagning inkommande råvaror, kvalitetskontroll och uppvägning samt utgående transport till läkemedelsproduktion för hantering av rumstempererat kylt och fryst gods. Budget-, resultat- och personalansvar inklusive arbetsmiljöansvar. I arbetet ingick även rekrytering, förhandlingar med fackförbund och anpassning av övrig verksamhet. 

Utfall: Effekten av projektet blev en utökad verksamhet i form av 50% fler anställda där man även adderade in ett nattskift. Under perioden genomfördes även flertalet inspektioner med utländska aktörer med godkänt resultat. Under perioden genomfördes arbetsprocessförbättringar genom digitalisering och visualisering av arbetsflöden. 

För att läsa om fler av våra uppdrag se Kundcase