Kundcase

Incepta har många års erfarenhet av projektledning och kvalitetssäkring i hårt kravställda miljöer inom privat och offentlig sektor. Nedan är ett urval av projekt som vi nyligen har genomfört:

Projektledare ny Sterilcentral: Projekt avslutat Juni 2019 - läs mer

Revisionsledare produktionsutrustning/lokaler: Projekt avslutat april 2018 - läs mer

Kvalificeringsledare fryslager: Projekt avslutat maj 2019 - läs mer

Projektledare logistikoptimering: Projekt avslutat augusti 2018 - läs mer

Interimschef logistikcenter: Projekt avslutat september 2019 - läs mer