Kvalificeringsledare externt fryslager

Roll: Kvalificeringsledare externt fryslager

Installerad utrustning: Del i externt fryslager motsvarande 720 pallplatser. Automatiserad uppkoppling mot drift och övervakning. 

Uppdragsbeskrivning: Kvalificering (IQ/OQ/PQ) av del i externt fryslager för lagring av läkemedel. Projektet innefattade installation, kvalificering, driftsättning samt överlämning till logistikavdelning. Hantering av tidplan, koordinering och ledning av projektaktivitieter, planering och genomförande tillsammans med avdelningar för automation, mätteknik och kvalitet. Kontakt och kravställare mot kundens externa leverantör. Ansvar för framtagande och kvalitetskontroll av kvalificeringsdokumentation och produktionsinstruktioner.   

Utfall: Lyckad installation och driftsättning. En viktig del av framgången var att diskutera befintliga arbetssätt och skapa ett engagemang genom samarbete och utbildning så att lagerpersonalen förbereddes till gällande standard för hantering av läkemedel.

För att läsa om fler av våra uppdrag se Kundcase.