Kvalificeringsledare Fryslager Octapharma

Roll: Kvalificeringsledare

Konsult: Petra Bergsten

Omfattning: 60% (halvtid) under perioden Augusti 2018 - Feburari 2019 

Uppdragsbeskrivning: Framtagande och kvalitetskontroll av kvalificerings- /valideringsdokumentation och produktionsinstruktioner för kvalificering IQ/OQ/PQ av del i externt lager för fryslagring av läkemedel.  

Utfall: Kvalificering av del i externt lager för fryslagring av läkemedel.Hantering av tidsplan, koordinering och ledning av projektaktiviteter, planering och genomförande tillsammans med avdelningar för automation, mätteknik och kvalitet. Framtagande och kvalitetskontroll av kvalificerings- /valideringsdokumentation och produktionsinstruktioner. Kontakt och kravställare mot kundens externa leverantör. 


För att läsa om fler uppdrag se våra referenser.