Om oss

Vi kan projektledning

Incepta är ett konsultbolag som kan investeringsprojekt, förändringsledning och kvalitetssäkring i hårt kravställda miljöer inom privat och offentlig sektor. Med en pådrivande personlighet tar vi initiativ till en miljö där man möts, diskuterar och samarbetar.

Våra projektledare har genomgående kvalitetstänk och en hög operativ och affärsmässig förståelse. Genom erfarenhet och bredd från olika kunder tillför vi kompetens och nya perspektiv med målet att ge mervärde till kundens organisation.

Vi är stolta över våra återkommande kunder vilket gör att vi känner oss säkra att vi levererar rätt kompetens men också ett mervärde som består hos kunden. Nedan är exempel på projekt Incepta nyligen har genomfört.