Periodisk Revision Produktionsutrustning/lokaler

Roll: Revisionsledare

Uppdragsbeskrivning: Projektet innefattar genomlysning av både produktionsutrustning och tillhörande lokaler. Specifikt studeras temperaturkurvor för utvalda rum, loggböcker, rekvalificeringsdokumentation, avvikelser, CC-ärenden, servicehistorik, trender i övervakningssystem och underhållsarbeten i syfte att se över produktionsförhållanden. Arbetet utmynnade i en kartläggning av kvarvarande aktiviteter för en godkänd produktionsanläggning enligt GMP. 

Utfall: Projektet har utförts av Incepta under flera påföljande år och har gett kunden en god bild av processefterlevnad, förekommande problem och hur man ska arbeta efter gällande produktionsinstruktioner (SOP). Detta arbete har varit grundläggande vid inspektioner av både svenska och internationella myndigheter.  

För att läsa om fler av våra uppdrag se Kundcase