Projektledare Logistikoptimering

Roll: Projektledare för logistikoptimering

Uppdragsbeskrivning: Projektet innebar att ta fram ett nytt logistikflöde i en fabrik för att möjliggöra en fördubbling av produktionen. Gränsytor mot flertalet ingenjörsprojekt som parallellt ingår i en mer omfattande kapacitetshöjning för företaget i stort. Försörjningskedjan påverkade råvaror, intermediat, färdig produkt samt avfall i rums-, kyl- och frystemperatur.  

Utfall: Projektet resulterade i ett ramverk för att kunna uppnå satta mål för framtida logistikkapacitet. Utredningen ledde till genomförandet av ny kulvertbyggnation under mark för materialtransport mellan produktionsenheter. 

För att läsa om fler av våra uppdrag se Kundcase