Projektledare nya Sterilcentralen

Roll: Projektledare för nya Sterilcentralen Södersjukhuset vilket omfattade installation av MT-utrustning, Inredning och IT. 

Uppdragsbeskrivning: Projektledare för nya Sterilens utrustning, fördelat på 3300 kvm inklusive tjugotalet avancerade maskiner. Det innefattade inköp, installation, kvalificering, driftsättning samt projektöverlämning. Mottagarorganisation utgörs av ett 40-tal läkare, sjuksköterskor och dygnet runt verksamhet inom sjukvården.

Fullt budgetansvar.

Installerad utrustning: Diskdesinfektorer, autoklaver, renvattenanläggningar and transportautomationer.

Utfall: Lyckad installation med utfallet att Sterilen är fullt operativ och hanterar SöS behov enligt plan. Förvaltningsstrukturen är etablerad och kommer sannolikt att förbättras ytterligare i takt med att organisationen, individer och arbetssätt mognar med ny utrustning och nya lokaler. Arbetet mellan teknisk och klinisk driftsättning har fungerat mycket väl vilket även har kunnat bekräftas i samband med installationen av ny utrustning i nya lokaler och med delvis nya arbetssätt. 

För att läsa om fler uppdrag se våra kundcase