Projektledare Sterilcentral

Kund: Södersjukhuset

Roll: Projektledare för nya Sterilcentralen vilket omfattade installation av MT-utrustning, Inredning och IT. 

Konsult: Johan Kaijser

Omfattning: 100% (full tid) under perioden April 2018 - Juni 2019 (2200 timmar)

Uppdragsbeskrivning: Projektledare för nya Sterilens utrustning, fördelat på 3300 kvm inklusive tjugotalet avancerade maskiner. Det innefattade inköp, installation, kvalificering, driftsättning samt projektöverlämning. Mottagarorganisation utgörs av ett 40-tal läkare, sjuksköterskor och dygnet runt verksamhet inom sjukvården.

Fullt budgetansvar.

Installerad utrustning: Diskdesinfektorer, autoklaver, renvattenanläggningar and transportautomationer.

Utfall: Lyckad installation med utfallet att Sterilen är fullt operativ och hanterar SöS behov enligt plan. Förvaltningsstrukturen är etablerad och kommer sannolikt att förbättras ytterligare i takt med att organisationen, individer och arbetssätt mognar med ny utrustning och nya lokaler. Ett projekt av denna karaktär spänner över lång tid och många individer byts ut under resan och därmed blir beslut och förståelse för beslut stundtals utmanande. Som ansvarig för projektet märktes detta emellanåt av men i princip kunde vi följa planen så som den var satt. Ansvar och befogenheter är ofta en utmaning i projekt som involverar flera typer av yrkesgrupper, så även i detta projekt, men i grunden fungerade samarbetet mellan teknisk och klinisk driftsättning mycket väl vilket har konfirmerats i olika utvärderingsgrupper efteråt.


För att läsa om fler uppdrag se våra referenser.